Catharina Ericsson, violin. Född i Gävle 1962.
Efter studier för prof. Harald Thedéen vid Kungliga Musikhögskolan 1982-88 i Stockholm,följde studier för Alexander Arenkov, Wien och Prof. Sorina Knabe i Berlin.
2000-2001 följde studier i barockviolin vid Collegium Musicum på musikhögskolan i Stockholm.
Catharina var under en längre period
(1987-2014) verksam som alt. konsertmästare i Folkoperans orkester och är sedan 1987 medlem i Uppsala kammarorkester.
2000 startade Catharina Kulturveckan i Rasbo utanför  Uppsala.
www.rasbokultur.nu
Efter studier i Partiturstudium och Dirigering vid  Statens musikpedagogiska institut 2006- 2007, leder Catharina såsom dirigent  Musiksällskapet Stråk och Blås, Gamla Stan.
Vid sidan av frilansarbetet som violinist i orkestrarna, ägnas mycket tid åt kammarmusik. " EricsBergskvartetten", pianotrio och duo med piano.
Våren 2015 blev det en slags debut på violan, då F Schuberts Forellkvintett uppfördes i Ljusne kyrka 2/5.
Att ständigt förkovra sig  har varit en självklarhet för Catharina under alla yrkesår och där finns violinisten Marc Power, Hovkapellet som en ständig rådgivare och coach sedan ca 10 år tillbaka.
Innan dess studier för Terje Moe Hansen, Oslo.
Catharina trakterar violin, barockviolin och viola.

Efter ett långt arbetsliv som musiker, blir det bara roligare och roligare. Musikervärlden är mycket stimulerande och man träffar många kunniga och intressanta människor i branschen. Just nu är "Ericsbergskvartetten i fokus".
EricsBergskvartetten
Likaså min nystartade pianotrio med Judit och Fredrik Ullen.
Arbetet med Musica Viva i Söderhamn ger  livet en extra guldkant. Där finns möjlighet att skapa fina musiksammanhang som förgyller Söderhamn  med olika musikupplevelser.
www.musicaviva.se