Duo Nordica Duo Nordica
Wilhelm och Catharina har spelat tillsammans alltsedan studieåren på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm1982-88. 2001 spelade  de in  en CD  " Nordiskt ljus med musik av bla  J Sibelius, W Peterson Berger och Tor Aulin.
De har en rik repertoar tillsammans.Speciellt den nordiska repertoaren med Peterson-Berger, Stenhammar, Aulin, Sjögren,  Sibelius och Grieg
Wilhelm Schaaf har sedan sin debut/examen 1987 med Sveriges Radios Symfoniorkester varit verksam som pianist i olika former och konstellationer inom kulturlivet. Bla kapellmästare/pianist hos Stockholms Operett ensemble 1991-2001, är pianist vid produktioner för Opera Light sedan2009, turnerande konsertpianist i Sverige och utomlands med höjdpunkten Italien 2012 med solokonsert på operahuset Teatro Della Fortuna. Wilhelm undervisar kontinuerligt i SV/Huddinges regi sedan 2002,där han har hand om ett 30-tal pianoelever.
Nytt sedan våren 2015 är en föreläsning som han håller om pianots historia och pianokompositörer.
Spelar live och berättar.
Pga av att det akustiska pianot håller på att försvinna från kyrkor, teatrar etc ser  Wilhelm sig som en ambassadör för det akustiska pianot och pianomusik.
Catharina och Bengt startade sitt samarbete augusti 2014 och gav i oktober samma år en konsert i Norrtullskyrkan med bla J. Brahms d-moll sonat. Våren 2015 gästade de Härnösands kammarmusikförening. Catharina och Bengt startade sitt samarbete augusti 2014 och gav i oktober samma år en konsert i Norrtullskyrkan med bla J. Brahms d-moll sonat. Våren 2015 gästade de Härnösands kammarmusikförening.

Bengt Andersson föddes i Söderhamn. Efter avslutad skolgång följde privata pianostudier för Greta Eriksson i Stockholm. Som sjuttonåring antogs han som elev vid Edsbergs musikinstitut. Värnplikten skedde vid flottan varpå studierna fortsatte under fyra års tid vid Staatliche Hochschule für Musik und Theater i Hannover för Hans Leygraf.
 
Ett givande samarbete har på senare år resulterat i konserter med violinisterna Annika Schönning och Catharina Ericsson.