Stråkkvartettens medlemmar är alla yrkesverksamma och flitigt engagerade frilansmusiker i och utanför Stockholm. De har spelat tillsammans i olika ensembler och orkestrar sedan 1990-talet och utgör sedan september 2014 EricsBergskvartetten. Sedan starten har kvartetten gjort ett antal konserter med musik ur stråkkvartettens breda repertoar, från Bach till nutid.
Catharina Ericsson, violin. Efter studier för prof. Harald Thedéen vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm följde studier för prof. Sorina Knabe i Berlin samt studier i barockviolin vid Collegium Musicum på musikhögskolan i Stockholm. Catharina var under en längre period verksam som konsertmästare i Folkoperans orkester och är sedan 1987 medlem i Uppsala kammarorkester.
Marie Louise Sjöberg, violin. Efter studier vid musikkonservatorium i Esbjerg följde studier för en av Alban Bergkvartettens medlemmar prof. Gerhard Schulz i Wien. Marie Louise har haft anställning i kammarorkestern Musica Vitae och i NordNorsk kammerorkester samt som stämledare i Troms symfoniorkester. Marie Louise alternerar med Catharina som primarie i EricsBergskvartetten.
Boel Hillerud Nyman, viola. Studier vid Malmö musikhögskola för prof. Josef Kodousek och kammarmusik för Anton Kontra samt Zetterqvistkvartetten. Boel har haft anställning som alternerande stämledare i kammarorkestern Musica Vitae och i Sundsvalls kammarorkester samt i Folkoperans orkester.
Sara Wijk, cello. Studier vid musikhögskolan i Oslo för prof. Frans Helmerson samt i London för legendariske cellisten William Pleeth och för prof. Harvey Shapiro i New York. Under 1980-talet var Sara medlem av Det Norske Kammerorkester i Oslo och under en längre period var hon verksam som solocellist i Folkoperans orkester och är sedan en längre tid anställd i Uppsala kammarorkester.